|  Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 
 
   
Tebliğler

  

 
 

a) Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

 • Bıçak V. (2001) "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü", Uluslararası İfade Özgürlüğü Sempozyumu, 8-9 Haziran, Avrupa Komisyonu & Liberal Düşünce topluluğu, Hotel Armada, İstanbul.
 • Bıçak V. (1996) “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Türk Hazırlık Soruşturmasına Katkısı”, International Synposium on Turkish Police Towards the European Union, Ankara, 16-18 Ekim.

b) Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

c) Uluslararası ve Ulusal Toplantılarda Sunulan Diğer Tebliğler  

 • Bıçak, V. (2009), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 13 Haziran, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği & Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa.
 • Bıçak, V. (2009), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 12 Haziran, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği & Gaziantep Valiliği, Gaziantep.
 • Bıçak, V. (2009), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 11 Haziran, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği & Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 • Bıçak, V. (2009), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 10 Haziran, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği & Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Bıçak, V. (2009), "Eser Sahibinin Haklarını Korumada Meslek Birliklerinin Rolü", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 04 Haziran, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mecidiyeköy Kültür Merkezi, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2009), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 26 Mayıs, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği & Giresun Valiliği, Giresun.
 • Bıçak, V. (2009), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 25 Mayıs, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği & Rize Valiliği, Rize.
 • Bıçak, V. (2009), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 24 Mayıs, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği & Artvin Valiliği, Artvin.
 • Bıçak, V. (2009), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 23 Mayıs, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği & Trabzon Valiliği, Trabzon.
 • Bıçak, V. (2009) “Turkish Penal Code and Turkish Criminal Justice System: Orginised Crime, Migrant Smuggling, Human Trafficking, Teleophone Tapping”, Erasmus Teaching Staff Exchange Program, 09-17 May, Police Academy,  Budapest, Hungary.  
 • Bıçak, V. (2009), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 24 Nisan, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Antalya Polisevi, Antalya.  
 • Bıçak, V. (2009), "Fikri Mülkiyete Karşı Suçlar", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 22 Nisan, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği & Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu, Kırıkkale.
 • Bıçak, V. (2009), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 18 Mayıs, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu, Ankara.
 • Bıçak, V. (2009), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 06 Şubat, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği & Çorum Hitit Üniversitesi, Çorum.
 • Bıçak, V. (2008), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 18 Kasım, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği & Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bıçak, V. (2008), "Türkiye\'de İnsan Hakları Sorunları: Güvenlik", 60. Yılında Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Hakimevi Konferans Salonu, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2008), “Spor Ceza Hukukuna Genel Bir Bakış”, 1. Dünya Adli Bilimler ve Spor Kongresi, 27-29 Kasım, Ankara Üniversitesi & Gazi Üniversitesi & Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Bıçak, V. (2008), "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları", Eser Sahibinin Hakları ve Korsanla Mücadele Semineri, 27 Kasım, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği & İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Bıçak, V. (2008), "İfade Özgürlüğü", Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcıları Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi, 30 Ekim, RTÜK Konferans Salonu, Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği (KAR-DER) & RTUK, Ankara.
 • Bıçak, V. (2008), "Hukuka Aykırı Elde Edilen Delillerin Akıbeti", Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları Uluslararası Sempozyumu, 1-3 Haziran, İstanbul Kültür Üniversitesi & Adalet Bakanlığı & İstanbul Barosu, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2008), "Bilim Eseri Sahiplerinin Hakları", Selçuk Üniversitesi & ILESAM Fikri Haklar Semineri, 4 Nisan, Selçuk Üniv. Konferans Salonu, Konya.
 • Bıçak, V. (2008), "Kanunların Etki Analizleri: 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Etki Analizi Projesi Örneği", Türkiye\\\\\\\'de Etki Analizi: Genel Çerçeve ve Uygulamalar Semineri", Pgglobal, 26 Mart, Swiss Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2008), "Bilim Eseri Sahiplerinin Hakları", TÜBAV Semineri, TÜBAV Kongerans Salonu, 13 Mart, Ankara 
 • Bıçak, V. (2008) "Bilim Eseri Sahiplerinin Hakları", İLESAM Cumartesi Semineri, İLESAM Konferans Salonu, 1 Mart, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2008) "Hukuka Aykırı Elde Edilen Deliller", Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Usul Hukuku Kurumlarına Bakış Semineri, Kayseri Barosu, 19 Ocak, Kayseri.
 • Bıçak, V. (2007), “Gizli Görevli Kullanma”, Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamalarına İlişkin Eğitim Projesi Antalya Semineri, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, 23-27 Ekim, Joy Royal Hoteli, Alanya / Antalya.
 • Bıçak, V. (2007), “Kolluğun İdari Görevleri Bağlamında İnsan Hakları İhlalleri”, Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamalarına İlişkin Eğitim Projesi Antalya Semineri, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, 23-27 Ekim, Joy Royal Hoteli Alanya / Antalya.
 • Bıçak, V. (2007), “İç Hukuk ve AİHS nin Karşılaştırılması, Din ve Vicdan Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Konularıyla İlgili Olarak Nasıl bir Eğitim Verilebilir?”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Türk Hukukçuların Kademeli Eğitimi Semineri, Türkiye Barolar Birliği & Avrupa Konseyi, 24-25 Haziran, Bilkent Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2007), “AİHM Başvuru Prosedürleri ve Kabul Edilebilirlik Kararı, Kararların İcrası ve Etkili Hukuk Yolları Konularıyla İlgili Olarak Nasıl bir Eğitim Verilebilir?”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Türk Hukukçuların Kademeli Eğitimi Semineri, Türkiye Barolar Birliği & Avrupa Konseyi, 24-25 Haziran, Bilkent Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2007), “İç Hukuk ve AİHS’nin Karşılaştırılması, Din ve Vicdan Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Konularıyla İlgili Olarak Nasıl bir Eğitim Verilebilir?”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Türk Hukukçuların Kademeli Eğitimi Semineri, Türkiye Barolar Birliği & Avrupa Konseyi, 22-23 Haziran, Bilkent Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2007), “AİHM Başvuru Prosedürleri ve Kabul Edilebilirlik Kararı, Kararların İcrası ve Etkili Hukuk Yolları Konularıyla İlgili Olarak Nasıl bir Eğitim Verilebilir?”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Türk Hukukçuların Kademeli Eğitimi Semineri, Türkiye Barolar Birliği & Avrupa Konseyi, 22-23 Haziran, Bilkent Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2007) “Strengthening Anti-Corruption in Turkey: Reforming the Penal Code”, 2’nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security, 13-18 June, Condrad Hotel, Istanbul.
 • Bıçak, V. (2007) “Turkish Penal Code and Turkish Criminal Justice System”, Erasmus Teaching Staff Exchange Program, 21-27 May, University of Maribor,   Ljubljana, Slovenia.
 • Bıçak, V. (2007) “Yeni Türk Ceza Kanununun Yargı Teşkilatı Üzerindeki Etkileri”, Yeni Yasal Düzenlemeler Ekseninde Türkiye’de Suç ve Suçluluk Çalıştayı, 9-10 Ocak, Harward University Jonh F. Kennedy School of Governement & Emniyet Genel Müdürlüğü, TADOC Konferans Salonu, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Hukuku Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı”, 20 Aralık, Çocuk İhmali ve İstismarı Paneli, ELSA (The European Law Students’s Association), A.Ü Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Ankara.
 • Bıçak, V. (2006) "Bilirkişilik", 13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 6-12 Kasım, Adli Tıp Kurumu, Kundu Holiday Village, Antalya. 
 • Bıçak, V. (2006) “An Analysis of Recent Changes on the Turkish Penal Code Provisions Concerning Forensic Medicine in Turkey”, 5-8 September, The Second Islamic Countries Forensic Medicine Congress, Meridian Hotel, Amman, Jordan.
 • Bıçak, V. (2006) “Inadequate Crime Scene Investigations in the Light of the European Courts of Human Rights’ Judgments”, 5-8 September, The Second Islamic Countries Forensic Medicine Congress, Meridian Hotel, Amman, Jordan.
 • Bıçak, V. (2006) ) “Ceza Muhakemesi Hukukunda Gizli Görevli Kullanılması”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 15-17 Haziran, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı & İngiltere Büyükelçiliği, Sümele Otel, Trabzon.
 • Bıçak, V. (2006) “Hakim ve Savcıların İfade Özgürlüğü”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 08-10 Haziran, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı & İngiltere Büyükelçiliği, Polat Otel, Erzurum.
 • Bıçak, V. (2006) “Investigation of Torture as a Crime: Role of Judges (İşkencenin Kovuşturulmasında Hakimlerin Rolü)”, Cumhuriyet Savcıları ve Hakimler için Kötü Muamele ve İşkence Konulu Seminer, (Seminer on Ill Treatment and Torture for Judges and Prosecutors), 23-24 Mart, Avrupa Komisyonu & Adalet Bakanlığı & Adli Tıp Kurumu, Best Western 2000 Hotel, Ankara
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Muhakemesi Kanununda Gizli Görevli Kullanılması”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 2-3-4 Mart, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakimevi, Antalya.
 • Bıçak, V. (2006) “Onarıcı Adalet Anlayışı”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 13-14-15 Şubat, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Greenpark Otel, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Muhakemesi Kanununda Gizli Görevli Kullanılması”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 9-10-11 Şubat, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Greenpark Otel, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Muhakemesi Kanununda Gizli Görevli Kullanılması”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 6-7-8 Şubat, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Greenpark Otel, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Muhakemesi Kanununda Yakalama ve Tutuklama”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 2-3-4 Şubat, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Kent Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Muhakemesi Kanununda Güvenlik Tedbirleri”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 30-31 Ocak- 1 Şubat, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Kent Otel, Ankara
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulamaları”, Türk Ceza Adalet Sistemini Değerlendirme Toplantısı, 23-24-25 Ocak, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Büyük Anadolu Oteli, Ankara. Bıçak, V. (2004) "Hukuka Aykırı Deliller, Delillerin Hukuka Aykırılığı Açısından Vücudun Muayesnesi ve Trafik Kazalarında Alkol Tetkikinde Rıza", III. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 7-10 Ekim, Ankara Univ. & Osmangazi Univ. & EGM & Jandarma ve Polis Kriminal labaratuvarları & Adli Bilimciler Derneği,  Eskişehir.
 • Bıçak, V. (2004) "İfade ve Düşünce Özgürlüğü", İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Oluşturma Bölgesel Semineri, 29-30 Mayıs, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Kalyon Otel, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2004) "İfade Özgürlüğü", İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Oluşturma Bölgesel Semineri, 10-11 Nisan, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Bolu Thermal Otel, Bolu.
 • Bıçak, V. (2004) "İşkence ve Kötü Muamele Yasağı", İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Oluşturma Bölgesel Semineri, 20-21 Mart, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Falez Otel, Antalya.
 • Bıçak, V. (2004) "İşkence ve Kötü Muamele Yasağı", İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Oluşturma Bölgesel Semineri, 17-18 Ocak, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Kervansaray Hotel, Bursa.
 • Bıçak, V. (2004) "2003 Yılında İnsan Hakları Alanındaki Gelişmeler", İnsan Hakları 2003 Yılı Değerlendirme Toplantısı, 8 Ocak,  Pendik Belediyersi, Gülistan Sofrası, Pandik, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2003) "İşkence ve Kötü Muamele Yasağı", İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Oluşturma Bölgesel Semineri, 20-21 Aralık, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Kaya Prestij Otel, İzmir.
Aşırı Cezalandırma Eğilimi | 3436 Okunma
 Prof.Dr. Vahit BIÇAK
  » Üye Girişi
Kullanıcı adı  :
Şifre  :
Şifremi Unuttum | Üye Kaydı

  » Yayınlanmış Kitaplar
  » Ziyaretçi Defteri
Hakan
Güzel bir içeriğe sahip, emeğe geçenlere başarılar dileğiyle......
Bünyamin Coşkun
Sevgili Vahit Hocam; bir türlü biraraya gelemedik, bari sayfana gözatayım dedim. Her fırsatta takip etmeye çalışıp, eserlerini ve proglam...
Dursun Kaya
hocam siteniz mükemmel üstü çok güzel olmuş,Cenabı allah başarılarınızın devamını nasip etsin selamlar ...
zafer yıldız
Başarılarınızın devamını dilerim... ...
bager çakmak
sayın hocam; yazılarınızı elimden geldiğince takip ediyorum.Türkiyeniin demokratik gelişimine yazılarınızla oldukça büyük katkılar sağlıy...
hessam
merheba vahit bey ben iranda yasiorum ve tehran uni da hukuk okhiyorum sizi taniyorum ve chok chok seviyorum bana email send edin.ben sizi...
Dr. Özcan Güngör
Degerli Hocam, Sizinle tanışmış olmaktan son derece mutlu oldum.ABD'de bu kadar kısa surede güzel ilişkiler kurmak ve geliştirmek de her hu...
yurtsever tamtekin
hocam umarım iyisinizdir gerçi güzel haberlerinizi alıyoruz her şey gönlünüzce olsun ...
  » Anketler
Ceza Genel Hukuku final sınav yöntemi hangisi olmalı?
konu anlatımı
olay çözümü
boşluk doldurma
doğru yanlış
çoktan seçmeli test
hepsinden karışık
farketmez

Sonuçlari Göster
Geçmiş Anketler
  » Bilgilendirme

Bıçak Hukuk Bürosu Web Sitesi Yenilendi!
15.12.2011 11:26:00

Bıçak Hukuk Bürosu Web Sitesi Yenilendi!

www.bicakhukuk.com

...
Yeni tasarımı ile...
21.02.2008 01:32:00

Yeni tasarımı ile vahitbicak.com yayın hayatına devam etmektedir....

  » İstatistikler
Toplam Üye: 484
Toplam Tıklama: 502,820
Toplam Ziyaretçi: 494,304
Toplam Fotoğraf: 50
Toplam Etkinlik: 2
Toplam Yorum: 17
Deftere Yazilan Mesaj: 120
Toplam Haber Sayisi: 537
Online Üye: 0
Online Ziyaretçi: 1
  » Facebook


VahitBicak.Com Prof. Dr. Vahit BIÇAK 'ın kişisel web sitesidir. Bu web sitesinde yer alan
çalışmaların, yazıların, makalelerin her hakkı saklıdır. Ancak kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Her Hakkı Mahfuzdur
© 2008 - vbicak@vahitbicak.com