|  Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 
 
   
Presentations

  

 

 

a) Papers Presented in English

 • Bıçak, V. (2007) “Turkish Penal Code and Turkish Criminal Justice System”, Erasmus Teaching Staff Exchange Program, 21-27 May, University of Maribor,   Ljubljana, Slovenia.  

 • Bıçak, V. (2004) “Turkey’s Human Rights Promotion and Protection System”, United Nations Office of the UN Resident Co-Ordinator in Turkey, 9 June, Ankara, Turkey.

 • Bıcak, V. (2002) ""The Institutions Protecting the Human Rights in the Turkish Legal System, Investigation and Prosecutions in the Event of the Exceeding of Competence of Investigators", 8 May, Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPTAT), Criminal Division, United States Department of Justice, Washington, United States.

 • Bıçak V. (2002) "Basic Case Law of European Court of Human Rights Pertaining to Freedom of Thought and Expression and Decisions of it related to Turkey", 15 May, United States Court of Appeal, San Fransisco, California, United States.

 • Bıçak V. (1995) "Europeanisation of Approaches to Admissibility of Improperly Obtained Evidence: Turkish and English Solutions Compared", 1-5 December, First World Conference on New Trends in Criminal Investigation and Evidence, The Hague, Netherlands.

  

b) Published papers presented at international conferences 
 • Bıçak V. (2001) "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü", Uluslararası İfade Özgürlüğü Sempozyumu, 8-9 Haziran, Avrupa Komisyonu & Liberal Düşünce topluluğu, Hotel Armada, İstanbul.
 • Bıçak V. (1996) “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Türk Hazırlık Soruşturmasına Katkısı”, International Synposium on Turkish Police Towards the European Union, Ankara, 16-18 Ekim.

c) Published papers presented at national conferences 

d) Other papers presented at national and international conferences  

 • Bıçak, V. (2008), "Bilim Eseri Sahiplerinin Hakları", Selçuk Üniversitesi & ILESAM Fikri Haklar Semineri, 4 Nisan, Selçuk Üniv. Konferans Salonu, Konya.
 • Bıçak, V. (2008), "Kanunların Etki Analizleri: 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Etki Analizi Projesi Örneği", Türkiye'de Etki Analizi: Genel Çerçeve ve Uygulamalar Semineri", Pgglobal, 26 Mart, Swiss Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2008), "Bilim Eseri Sahiplerinin Hakları", TÜBAV Semineri, TÜBAV Kongerans Salonu, 13 Mart, Ankara 
 • Bıçak, V. (2008) "Bilim Eseri Sahiplerinin Hakları", İLESAM Cumartesi Semineri, İLESAM Konferans Salonu, 1 Mart, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2008) "Hukuka Aykırı Elde Edilen Deliller", Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Usul Hukuku Kurumlarına Bakış Semineri, Kayseri Barosu, 19 Ocak, Kayseri.
 • Bıçak, V. (2007), “Gizli Görevli Kullanma”, Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamalarına İlişkin Eğitim Projesi Antalya Semineri, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, 23-27 Ekim, Joy Royal Hoteli, Alanya / Antalya.
 • Bıçak, V. (2007), “Kolluğun İdari Görevleri Bağlamında İnsan Hakları İhlalleri”, Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamalarına İlişkin Eğitim Projesi Antalya Semineri, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı, 23-27 Ekim, Joy Royal Hoteli Alanya / Antalya.
 • Bıçak, V. (2007), “İç Hukuk ve AİHS nin Karşılaştırılması, Din ve Vicdan Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Konularıyla İlgili Olarak Nasıl bir Eğitim Verilebilir?”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Türk Hukukçuların Kademeli Eğitimi Semineri, Türkiye Barolar Birliği & Avrupa Konseyi, 24-25 Haziran, Bilkent Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2007), “AİHM Başvuru Prosedürleri ve Kabul Edilebilirlik Kararı, Kararların İcrası ve Etkili Hukuk Yolları Konularıyla İlgili Olarak Nasıl bir Eğitim Verilebilir?”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Türk Hukukçuların Kademeli Eğitimi Semineri, Türkiye Barolar Birliği & Avrupa Konseyi, 24-25 Haziran, Bilkent Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2007), “İç Hukuk ve AİHS’nin Karşılaştırılması, Din ve Vicdan Özgürlüğü, İfade Özgürlüğü, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü Konularıyla İlgili Olarak Nasıl bir Eğitim Verilebilir?”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Türk Hukukçuların Kademeli Eğitimi Semineri, Türkiye Barolar Birliği & Avrupa Konseyi, 22-23 Haziran, Bilkent Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2007), “AİHM Başvuru Prosedürleri ve Kabul Edilebilirlik Kararı, Kararların İcrası ve Etkili Hukuk Yolları Konularıyla İlgili Olarak Nasıl bir Eğitim Verilebilir?”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Türk Hukukçuların Kademeli Eğitimi Semineri, Türkiye Barolar Birliği & Avrupa Konseyi, 22-23 Haziran, Bilkent Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2007) “Strengthening Anti-Corruption in Turkey: Reforming the Penal Code”, 2’nd Istanbul Conference on Democracy and Global Security, 13-18 June, Condrad Hotel, Istanbul.
 • Bıçak, V. (2007) “Turkish Penal Code and Turkish Criminal Justice System”, Erasmus Teaching Staff Exchange Program, 21-27 May, University of Maribor,   Ljubljana, Slovenia.
 • Bıçak, V. (2007) “Yeni Türk Ceza Kanununun Yargı Teşkilatı Üzerindeki Etkileri”, Yeni Yasal Düzenlemeler Ekseninde Türkiye’de Suç ve Suçluluk Çalıştayı, 9-10 Ocak, Harward University Jonh F. Kennedy School of Governement & Emniyet Genel Müdürlüğü, TADOC Konferans Salonu, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Hukuku Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı”, 20 Aralık, Çocuk İhmali ve İstismarı Paneli, ELSA (The European Law Students’s Association), A.Ü Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Ankara.
 • Bıçak, V. (2006) "Bilirkişilik", 13. Ulusal Adli Tıp Günleri, 6-12 Kasım, Adli Tıp Kurumu, Kundu Holiday Village, Antalya. 
 • Bıçak, V. (2006) “An Analysis of Recent Changes on the Turkish Penal Code Provisions Concerning Forensic Medicine in Turkey”, 5-8 September, The Second Islamic Countries Forensic Medicine Congress, Meridian Hotel, Amman, Jordan.
 • Bıçak, V. (2006) “Inadequate Crime Scene Investigations in the Light of the European Courts of Human Rights’ Judgments”, 5-8 September, The Second Islamic Countries Forensic Medicine Congress, Meridian Hotel, Amman, Jordan.
 • Bıçak, V. (2006) ) “Ceza Muhakemesi Hukukunda Gizli Görevli Kullanılması”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 15-17 Haziran, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı & İngiltere Büyükelçiliği, Sümele Otel, Trabzon.
 • Bıçak, V. (2006) “Hakim ve Savcıların İfade Özgürlüğü”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 08-10 Haziran, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı & İngiltere Büyükelçiliği, Polat Otel, Erzurum.
 • Bıçak, V. (2006) “Investigation of Torture as a Crime: Role of Judges (İşkencenin Kovuşturulmasında Hakimlerin Rolü)”, Cumhuriyet Savcıları ve Hakimler için Kötü Muamele ve İşkence Konulu Seminer, (Seminer on Ill Treatment and Torture for Judges and Prosecutors), 23-24 Mart, Avrupa Komisyonu & Adalet Bakanlığı & Adli Tıp Kurumu, Best Western 2000 Hotel, Ankara
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Muhakemesi Kanununda Gizli Görevli Kullanılması”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 2-3-4 Mart, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakimevi, Antalya.
 • Bıçak, V. (2006) “Onarıcı Adalet Anlayışı”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 13-14-15 Şubat, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Greenpark Otel, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Muhakemesi Kanununda Gizli Görevli Kullanılması”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 9-10-11 Şubat, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Greenpark Otel, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Muhakemesi Kanununda Gizli Görevli Kullanılması”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 6-7-8 Şubat, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Greenpark Otel, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Muhakemesi Kanununda Yakalama ve Tutuklama”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 2-3-4 Şubat, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Kent Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Muhakemesi Kanununda Güvenlik Tedbirleri”, Türk Ceza Adalet Sistemi Değerlendirme Toplantısı, 30-31 Ocak- 1 Şubat, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Kent Otel, Ankara
 • Bıçak, V. (2006) “Ceza Muhakemesi Hukuku Uygulamaları”, Türk Ceza Adalet Sistemini Değerlendirme Toplantısı, 23-24-25 Ocak, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Büyük Anadolu Oteli, Ankara. Bıçak, V. (2004) "Hukuka Aykırı Deliller, Delillerin Hukuka Aykırılığı Açısından Vücudun Muayesnesi ve Trafik Kazalarında Alkol Tetkikinde Rıza", III. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 7-10 Ekim, Ankara Univ. & Osmangazi Univ. & EGM & Jandarma ve Polis Kriminal labaratuvarları & Adli Bilimciler Derneği,  Eskişehir.
 • Bıçak, V. (2004) "İfade ve Düşünce Özgürlüğü", İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Oluşturma Bölgesel Semineri, 29-30 Mayıs, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Kalyon Otel, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2004) "İfade Özgürlüğü", İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Oluşturma Bölgesel Semineri, 10-11 Nisan, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Bolu Thermal Otel, Bolu.
 • Bıçak, V. (2004) "İşkence ve Kötü Muamele Yasağı", İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Oluşturma Bölgesel Semineri, 20-21 Mart, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Falez Otel, Antalya.
 • Bıçak, V. (2004) "İşkence ve Kötü Muamele Yasağı", İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Oluşturma Bölgesel Semineri, 17-18 Ocak, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Kervansaray Hotel, Bursa.
 • Bıçak, V. (2004) "2003 Yılında İnsan Hakları Alanındaki Gelişmeler", İnsan Hakları 2003 Yılı Değerlendirme Toplantısı, 8 Ocak,  Pendik Belediyersi, Gülistan Sofrası, Pandik, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2003) "İşkence ve Kötü Muamele Yasağı", İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Oluşturma Bölgesel Semineri, 20-21 Aralık, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Kaya Prestij Otel, İzmir.
 • Bıçak, V. (2003) "İşkence ve Kötü Muamele Yasağı", İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Oluşturma Bölgesel Semineri, 23-24 Ekim, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Merit Otel, Van.
 • Bıçak, V. (2003) "İfade, Din, Vicdan ve Örgütlenme Özgürlüğü", İnsan Hakları Uluslararası ve Ulusal Standart ve Mekanizmaları, Türkiye'deki Uygulamaları Semineri, 11-12 Eylül, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Giresun.
 • Bıçak, V. (2003) "Polis Akademisi Öğrencilerinde İnsan Hakları Bilinci ve Empati Duygusu Geliştirilmesi Amacıyla İnsan Hakları İhlalinden Dolayı Yargılanan Polislerin Yargılama Kasetlerinin İzlettirilmesi Taktiği", İnsan Hakları Mücadelesinde Yeni Taktikler: Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölgesel Semineri, 4-7 Eylül, Helsinki Yurttaşlar Derneği & TODAIE & Center for Victims of Torture (USA), Taksim Square Oteli & Şile Resort Hotel, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2003) "Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği", 12-13 Haziran, Polis Eğitim Semineri, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Brifing Salonu, Ankara.
 • Bıçak, V. (2003) "Türk Hukuk Sistemi ve İfade Özgürlüğü", Türkiye'de İfade Özgürlüğü: Bir Gelecek Perspektifi Ulusal Sempozyumu" 7-8 Haziran, LDT, Dedeman Oteli, Ankara.
 • Bıçak, V. ( 2003) "İfade, Din, Vicdan ve Örgütlenme Özgürlüğü", İnsan Hakları Uluslararası ve Ulusal Standart ve Mekanizmaları, Türkiye'deki Uygulamaları Semineri", 30-31 Mayıs, Avrupa Komisyonu & Avrupa Konseyi & Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Binası, Ankara.
 • Bıçak, V. (2003) "Hukuka Aykırı Elde Edilen Deliller" A.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Semineri, 28 Mayıs, A.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Konferans Salonu, Ankara.
 • Bıçak, V. (2002) "Kolluk Kuvvetlerinin Kötü Muamele Yapmaktan Caydırılmasına Yönelik İnsan Hakları Eğitimi", İnsan Hakları Mücadelesinde Yeni Taktikler Sempozyumu, 21-22 Aralık, Helsinki Yurttaşlar Derneği & TODAIE & Center for Victims of Torture (USA), Dokuz Eylül Üniversitesi Alsancak Konferans Salonu, İzmir.
 • Bıçak, V. (2002) "Avrupa Birliği Uyum Yasalarında Uyumsuzluk", II. Siyaset Bilimciler ve Hukukçular Kongresi, 27-30 Ekim, LDT, Dedeman Oteli, Kapadokya.
 • Bıçak, V. (2002) "Polis Teşkilatı Görev ve Yetkileri", Avrupa Birliğine Uyum Yasaları Doğrultusunda Savcı, Kolluk, Avukat ve Sanığın Görev Hak ve Yetkileri Semineri, 21-26 Ekim, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2002) "Kolluk Kuvvetlerinin Kötü Muamele Yapmaktan Caydırılmasına Yönelik İnsan Hakları Eğitimi", İnsan Hakları Mücadelesinde Yeni Taktikler Sempozyumu, 11-12 Ekim, , Helsinki Yurttaşlar Derneği & TODAIE & Center for Victims of Torture (USA), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Konferans Salonu, Ankara.
 • Bıçak, V. (2002) "Türk ve Kanada Ceza Adalet Sistemlerinin Mukayesesi", Toplum Destekli Polislik Semineri, 30 Eylül, TADOC Konferans Salonu, Ankara.
 • Bıçak V. (2002) "Nezarethaneye Konulacak Kişinin Doktora Götürülmesi: Avrupa Standartları", Yakalama ve Gözaltına Alma Sırasında Sanık Haklarının Kullandırılması Konulu Bilimsel Anket Değerlendirme Toplantısı, 24 Mayıs, P.A. Konferans Salonu, Ankara.
 • Bıçak, V. (2002) "Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sisteminde İfade Özgürlüğü", LDT Bahar 2002 Seminerleri, 12 Nisan, LDT Konferans Salonu, Ankara.
 • Bıçak, V. (2002) "Ceza Normları ve İfade Özgürlüğü", İfade Özgürlüğü Mağduriyetleri Sempozyumu, 9-10 Mart, Liberal Düşünce Topluluğu, Armada Oteli, İstanbul.
 • Bıçak, V. (2002) "Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Sorun Alanları", The Course on Training the Trainers, 19 Şubat, Avrupa Konseyi, TADOC, Ankara.
 • Bıçak, V. (2002) "Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla İfade Özgürlüğü", Uğur Mumcu Anısına İfade Özgürlüğü Konferansı", 24 Ocak, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi, Eskişehir.
 • Bıçak V. (2001) "AİHM'nin Terörle Mücadele Konusunda Verdiği Kararların Analizi", 13. Hukuk İhtisas Semineri: Terör, Örgütlü Suç ve İnsan Hakları, 24-26 Aralık, Başkent Üniversitesi-Marmara Üniversitesi-Polis Akademisi- State University of New York-TADOC- Yeditepe Üniversitesi, TADOC Konferans Salonu, Ankara.
 • Bıçak, V. (2001) "İnsan Hakları İhlallerinde Yönelimler", İnsan Hakları Paneli, 21 Aralık, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi, Eskişehir.
 • Bıçak, V. (2001) "Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'de İfade Özgürlüğü", Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'nin 2001 Yılı Sonu Manzaraları Paneli, 7 Aralık, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, İzmir. 
 • Bıçak, V. (2001) "Demokratik Toplumda Polis Etiği" I. Uygulamalı Ulusal Etik Kongresi, 12-13 Kasım, ODTÜ Felsefe Bölümü, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • Bıçak, V. (2001) "İfade Hürriyeti ve Avrupa Birliği Süreci", I. Siyaset Bilimciler ve Hukukçular Kongresi, 3-4 Kasım, Best Western Örnek Otel, Ankara.
 • Bıçak, V. (2001) "İnsan Hakları Kavramı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi", Liberalizme Giriş Semineri, 26 Ekim, LDT Seminer Salonu, Ankara.  
 • Bıçak, V. (2001) "Dernekleşme Özgürlüğünü Sınırlayan Ceza Normları", Avrupa Birliği Sürecinde Dernekleşme Özgürlüğü Konferansı, 13 Ekim, Liberal Düşünce Topluluğu, Neva Palas Oteli, Ankara.
 • Bıçak, V. (2001), "İfade Özgürlüğü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi" Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'de İfade Hürriyeti Paneli, 6 Ekim, Liberal Düşünce Topluluğu & Çorum Aydınlar Ocağı, Belediye Kültür Salonu, Çorum.
 • Bıçak, V. (2001), "İnsan Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi", A.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Semineri, 27 Eylül, A.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Konferans Salonu, Ankara.
 • Bıçak, V. (2001), "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay Kararlarında Eşler Arası Cinsel Şiddet", Cinsel Suçların Soruşturulması Toplantısı, 11-15 Haziran, The British Council, Bilkent Oteli, Ankara.
 • Bıçak, V. (2001) "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü", Uluslar arası İfade Özgürlüğü Sempozyumu, 8-9 Haziran, Avrupa Komisyonu & Liberal Düşünce topluluğu, Hotel Armada, İstanbul. 
 • Bıçak, V. (2001), "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay Kararlarında Eşler Arası Cinsel Şiddet", 4-8 Haziran, Cinsel Suçların Soruşturulması Toplantısı, The British Council, Bilkent Oteli, Ankara.  
 • Bıçak, V. (2001), "İfade Özgürlüğü", Avrupa Birliği Yolunda Türkiye'de İfade Özgürlüğü Paneli, 26 Mayıs, Van'a Hizmet Vakfı & Liberal Düşünce Topluluğu, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu, Van. 
 • Bıçak, V. (2001) "Türkiye'nin Güncel Sorunları: Demokrasi ve İnsan Hakları", 4-6 Mayıs, Semposium on Evaluation of Political Liberalism, Friedrich Naumann Vakfı, Sheraton Oteli, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2001) "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İşleyişi", Liberalizme Giriş Semineri, 20 Nisan, LDT Konferans Salonu, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2001) " Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği", 6 Nisan, Cumhurbaşkanlığı Köşkü Konferans Salonu, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2000)""Özgür İrade", Liberalizme Giriş Semineri, 8 Aralık, LDT Seminer Salonu, Ankara.  
 • Bıçak, V. (2000) " İnsan Hakları ve Polis", Avrupa Birliği Sürecinde İnsan Hakları ve Polis Paneli, 12 Aralık, AÜSBF İnsan hakları Merkezi & Emniyet Genel Müdürlüğü, TODAI Konferans Salonu, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2000) "Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları", CMUK Müdafileri Eğitim Semineri, 15-17 Aralık, İzmir Barosu, Adakule Oteli, Kuşadası. 
 • Bıçak, V. (2000) "Ceza Soruşturması Konusunda Polisin Eğitimi: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Raporları Işığında Bir Değerlendirme", 21 Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu, 27-27 Ekim, Dedeman Oteli, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2000) "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları", İnsan Hakları Paneli, 18 Nisan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2000) "Uluslararası İnsan Haklarını Yorum Organı Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Kararlarının Türk Hukukunun Gelişimine Katkısı", Anayasa Yargısı Sempozyumu 2000 (Constitutional Juristiction 2000), Anayasa mahkemesi Konferans Salonu, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2000) "Avrupa İnsan Hakları Bağlamında Yargı Bağımsızlığı", Yargı Bağımsızlığı Konferansı, 28 Ocak, Yargıtay Konferans Salonu, Ankara. 
 • Bıçak, V. (2000) "Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı Sistemi: Kamu Sektörü- Özel Sektör İlişkisi", 21. Yüzyıla Girerken Cezaların İnfazı Sempozyumu, 21-22 Ocak, Ankara Adliyesi Konferans Salonu, Ankara. 
 • Bıçak, V. (1999) "Hukuk Devleti İlkesi", Liberalizme Giriş Semineri, 17-18 Haziran, Friedrich Naumann Vakfı, Ankara.  
 • Bıçak, V. (1998) "İnsan Hakları İhlallerinde Yönelimler: Baskıdan Hileye", Türkiye'de İnsan hakları Konferansı, 7-9 Aralık, TODAİ Konferans Salonu, Ankara.  
 • Bıçak, V. (1998) "Ceza Adaleti Yönetiminde Kalite ve Etkinlik" (Quality and Effectiveness of Criminal Justice System), Kamu Yönetiminde Kalite Sempozyumu (Synposium on Quality of Public Administration), Mayıs , Ankara, TODAI  
 • Bıçak, V. (1997) "Kadının Cinsel İradesinin Eşine Karşı Korunması" (Marital Rape), 20 Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı (Women and Future at the End of Twentieth Century), 19-21 Kasım (November) 1997, Ankara, TODAI (Institute of Public Administration For Turkey and the Middle East) 
 • Bıçak, V. (1997) "Cezaevi Yönetiminde Alternatif Bir Model: Özelleştirme" (An Alternative Model on Prison Administration), 21. Y.Y. da Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu (Synposium on Public Administration of 21. Century), 7-9 Mayıs (May), Ankara, TODAI (Institute of Public Administration For Turkey and the Middle East)
 • Bıçak, V. (1996) "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Türk Hazırlık Soruşturmasına Katkısı" (The Influence of the Relationship Between Turkey and European Union on the Turkish Preliminary Criminal Investigation), International Synposium on Turkish Police Towards the European Union, Ankara, 16-18 Ekim (October). 
 • Bıçak, V. (1996) "İnsan Hakları Açısından Modern Adli Soruşturma Yöntemleri" (Modern Criminal Investigation Methods: From the Perspective of Human Rights), Kamusal Yaşamda Son Gelişmeler Konulu Uluslararası Mukayeseli Hukuk Sempozyumu (International Symposium on Recent Developments of Public Law), İstanbul- Ankara, 27 Mayıs (May)- 01 Haziran (June).
Aşırı Cezalandırma Eğilimi | 3436 Okunma
 Prof.Dr. Vahit BIÇAK
  » Üye Girişi
Kullanıcı adı  :
Şifre  :
Şifremi Unuttum | Üye Kaydı

  » Yayınlanmış Kitaplar
  » Ziyaretçi Defteri
Hakan
Güzel bir içeriğe sahip, emeğe geçenlere başarılar dileğiyle......
Bünyamin Coşkun
Sevgili Vahit Hocam; bir türlü biraraya gelemedik, bari sayfana gözatayım dedim. Her fırsatta takip etmeye çalışıp, eserlerini ve proglam...
Dursun Kaya
hocam siteniz mükemmel üstü çok güzel olmuş,Cenabı allah başarılarınızın devamını nasip etsin selamlar ...
zafer yıldız
Başarılarınızın devamını dilerim... ...
bager çakmak
sayın hocam; yazılarınızı elimden geldiğince takip ediyorum.Türkiyeniin demokratik gelişimine yazılarınızla oldukça büyük katkılar sağlıy...
hessam
merheba vahit bey ben iranda yasiorum ve tehran uni da hukuk okhiyorum sizi taniyorum ve chok chok seviyorum bana email send edin.ben sizi...
Dr. Özcan Güngör
Degerli Hocam, Sizinle tanışmış olmaktan son derece mutlu oldum.ABD'de bu kadar kısa surede güzel ilişkiler kurmak ve geliştirmek de her hu...
yurtsever tamtekin
hocam umarım iyisinizdir gerçi güzel haberlerinizi alıyoruz her şey gönlünüzce olsun ...
  » Anketler
Ceza Genel Hukuku final sınav yöntemi hangisi olmalı?
konu anlatımı
olay çözümü
boşluk doldurma
doğru yanlış
çoktan seçmeli test
hepsinden karışık
farketmez

Sonuçlari Göster
Geçmiş Anketler
  » Bilgilendirme

Bıçak Hukuk Bürosu Web Sitesi Yenilendi!
15.12.2011 11:26:00

Bıçak Hukuk Bürosu Web Sitesi Yenilendi!

www.bicakhukuk.com

...
Yeni tasarımı ile...
21.02.2008 01:32:00

Yeni tasarımı ile vahitbicak.com yayın hayatına devam etmektedir....

  » İstatistikler
Toplam Üye: 484
Toplam Tıklama: 40,107
Toplam Ziyaretçi: 39,389
Toplam Fotoğraf: 50
Toplam Etkinlik: 2
Toplam Yorum: 17
Deftere Yazilan Mesaj: 117
Toplam Haber Sayisi: 537
Online Üye: 0
Online Ziyaretçi: 1
  » Facebook


VahitBicak.Com Prof. Dr. Vahit BIÇAK 'ın kişisel web sitesidir. Bu web sitesinde yer alan
çalışmaların, yazıların, makalelerin her hakkı saklıdır. Ancak kaynak gösterilerek kullanılabilir.

Her Hakkı Mahfuzdur
© 2008 - vbicak@vahitbicak.com